ต่อมไร้ท่อเป็นต่อมที่พบตามส่วนต่างๆของร่างกาย ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน ซึ่งจะ๔กลำเลียงไปตามเส้นเลือดเพื่อไปยังอวัยวะเป้าหมาย โดยต่อมไร้ท่อจะทำหน้าที่ร่วมกับระบบประสาทในการควบคุมภาวะหายใจให้เป็นไปตามปกติ
ต่อมในร่างกายของคนเรามี 2 ชนิด คือ
1. ต่อมมีท่อ หมายถึง ต่อมที่สร้างสารขึ้นมาแล้วมีท่อลำเลียงสิ่งที่ผลิตขึ้นออกมาข้างนอกได้ เช่น ต่อมน้ำลาย ต่อมเหงื่อ ต่อมน้ำเมือกในจมูก ตับ ตับอ่อน เป็นต้น
2. ต่อมไร้ท่อ หมายถึง ต่อมที่ทำหน้าที่สร้างสารเคมีชนิดต่างๆ ที่เรียกว่า ฮอร์โมน ซึ่งสามารถหลั่งออกมาจากเซลล์ของต่อมโดยมิอาศัยท่อ โดยแพร่ไปถึงระบบทางเดืนโลหิต จากนั้นโลหิตจึงลำเลียงฮอร์โมนเหล่านั้นไปยังเซลล์หรืออวัยวะต่างๆ

ft542.gifโรคในระบบต่อมไร้ท่อ

จากการศึกษาโรคในระบบต่อมไร้ท่อ มีผลต่อสุขภาพมากมาย โรคในระบบต่อมไร้ท่อมีสาเหตุแตกต่างกันออกไป เบาหวานเกิดจากตับอ่อนสร้างอินซูลินน้อยเกินไป พบได้กับทุกเพศทุกวัย
คอพอกธรรมดา เกิดจากการขาดธาตุไอโอดิน การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย มักพบในหญิงที่เข้าสู่วัยรุ่น เป็นกันมากในแถบภาคเหนือและภาคอีสาน
คอพอกเป็นพิษ เพราะต่อมธัยรอยด์ทำงานมากไป
ต่อมธัยรอยด์อักเสบ อาจเกิดจากภูมิแพ้
มะเร็งต่อมธัยรอยด์พบมากในคนที่เคยได้รับรังสีรักษาที่คอตอนเด็ก
โรคต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย เกิดจากความผิดปกติของต่อมใต้สมอง โรคคุชชิง เกิดจากฮอร์โมน สเตอรอยด์ในเลือดสูงกว่าปกติ
โรคแอดดิสัน เกิดจากต่อมหมวกไตสร้างฮอร์โมนสเตอรอยด์ได้น้อย
โรคซีแฮน เกิดจากต่อมใต้สมองทำงานน้อย ส่งผลให้ต่อมธัยรอยด์ ต่อมหมวกไตและรังไข่ไม่ทำงานไปด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าโรคที่เกิดจากระบบต่อมไร้ท่อส่วนใหญ่ เกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนในต่อมไร้ท่อต่างๆ ถึงแม้ว่าบางโรคจะมีโอกาสพบได้น้อย แต่เราก็ควรดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ และควรไปตรวจเช็คสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ และควรไปตรวจเช็คร่างกายของตนเป็นประจำ เพื่อเป็นการป้องกันรักษาตนเอง ให้ห่างไกลไปจากโรคเหล่านี้
z10.jpg
.jpg.jpg
.jpg